Thông Tin Máy Chủ

Thông Tin Máy Chủ

✅ Máy chủ Huyền Thoại 2 Map 110

✅ Phiên bản 192

✅ Map 110 Asi-Eu

✅ ALPHATEST :20h00 26/05/2024 

✅ OPENBETA :20h00 01/06/2024 

✅ Giải Thưởng Đua Top:

TOP ASI:

*Top1: 2.000K VND (50% SILK)

*Top2: 1.500K VND (50% SILK)

*Top3: 1.000K VND (50% SILK)

*Top 4-10: 5K SILK

TOP EU:

*Top1: 10.000 SILK

*Top2: 7.500 SILK

*Top3: 5.000 SILK

*Top4-10: 2.500 SILK

✅- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất, Asi-Eu không được vào chung pt trong time đua top, chốt top riêng asi và eu khi có top 3

✅- Thông Tin Server:IP : xxx - Port : 15779 : 

✅- Item: SON A B 

✅- Free F10

✅- Sever Full Time 

✅- Giới hạn 10 acc trên IP ,2 acc Job/PC, 

✅- Ghost 0s 

✅- Mastery CH :330 

✅- Mastery EU :240 

✅- Open :Khởi tạo nhân vật Leve 1: Set trang bị d1 full blu + 5

✅- Trang bị từ D2 đến D7 sun 61% full blu bán bằng gold trong shop npc

✅- Nasun max + 10 tỉ lệ 1 > 10 100% (Yêu Cầu Có BMM Cấp 1) 

✅- Rate exp x20, Drop x20

✅- Mod 90-100 chuyển ra nghĩa địa map trường an

✅- Rate alchemy : +1>4 100%;+5 65%,+6 35%,+7 15%,+8 10%, +7>+10 > Random 

✅- Lv 85 lên được pet thồ hàng F10 

- Lưu ý: 

- Buôn 3 thành: Đôn Hoàng <=> Hòa Điền <=> Trường an (Hàng Đặt Biệt chưa cập nhật) 

- Khóa trade từ 1h sáng tới 8h cùng ngày. trade lãi 20m > 40m 1 thành lv 110 hàng 5*

✅Lưu ý :NPC Shop giữa thành Trường an <=> Đôn Hoàng